Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΗΥ-568 Συστήματα και Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής


Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Διδάσκων:

Ανδρέας Μαγκανάς
 

Βοηθός:

Χριστίνα Φαρμάκη

Διδακτικές Μονάδες:
4
 
Διδακτικές Ώρες:
 
Τρίτη 6-9μμ   Λ-206
 
Ώρες Γραφείου Διδάσκοντα:
 
12:00-14:00
Γραφείο Γ142, ΙΤΕ, Βασιλικά Βουτών