Πληροφορίες - Information


Ώρες μαθήματος - Course Schedule Πέμπτη 4-6, Αμφιθέατρο A
Thursday 4-6, Auditorium A
Ε-mail: hy500 (at) csd.uoc.gr
Λιστα Μαθήματος - Mailing List hy500-list (at) csd.uoc.gr ,
Αποστολή email στο majordomo
με περιεχόμενο "subscribe hy500-list"

Send email to majordomo@csd.uoc.gr with body subscribe hy500-list
Βοηθός - TA Βαλεργάκη Παρασκευή - Valergaki Paraskeui, csdp1290 (at) csd.uoc.gr

Βαθμολόγηση - Grading


Επιτυχία/Αποτυχία παρακολούθησης - Pass/Fail