Στοιχεία Μαθήματος English Version
Διδάσκων: Γιάννης Τζίτζικας (email: tzitzik [at] csd.uoc.gr)
Γραφείο - Πανεπιστήμιο: Γ 111, Τηλ: 2810 393 523
Ώρες γραφείου :Πριν και μετά τις ώρες των διαλέξεων, ή κατόπιν συνεννόησης.
Γραφείο - Ι.Τ.Ε.-Ι.Π.: Γ 153 Τηλ: 2810 391633
Βοηθοί:

Παναγιώτης Παπαδάκος (email: papadako [at] csd.uoc.gr)
Νίκος Μανώλης (email: manolisn [at] csd.uoc.gr)
Χαράλαμπος Τζαγκαράκης (email: hartzag [at] csd.uoc.gr)

Ώρες Διαλέξεων και Φροντιστηρίων: Διαλέξεις:
Δευτέρα 11:00-13:00 (ΡΑ203) και Τετάρτη 11:00-13:00 (ΡΑ203)
Φροντιστήρια:
Παρασκευή 13:00-15:00 (ΡΑ203)
Περιγραφή Μαθήματος: Περιγραφή
Παρακολούθηση: Η παρακολούθηση των διαλέξεων δεν είναι υποχρεωτική αλλά συνιστάται
Διδακτικές Μονάδες: 4
Βαθμολόγηση: total = (0,2 * homework) + (0,40 * project) + (0,4 * final)
Για να περάσετε το μάθημα χρειάζεστε: (Συνολικό > 5) ΚΑΙ (Τελικό >4).
Προαπαιτούμενα: ΗΥ-240 - Δομές Δεδομένων
Εγγραφή στο μάθημα: Όλοι πρέπει να στείλουν email στο majordomo@csd.uoc.gr με περιεχόμενο subscribe hy463-list με την έναρξη του μαθήματος ώστε να εγγραφούν στη λίστα του μαθήματος.

  • Διδακτικό Βιβλίο:
  • Επιπλέον Βιβλιογραφία:
    • [3] Information Retrieval, C.J. van Rijsbergen, Butterworths, 1979 (second edition). Το βιβλίο αυτό δεν διατίθεται πλέον σε τυπωμένη έκδοση όμως μπορείτε να το βρείτε online
    • [4] Finding Out About: Search Engine Technology from a cognitive Perspective, by Richard, K. Belew, Cambridge University Press, 2000. Μια δωρεάν έκδοση του βιβλίου (χωρίς σχήματα και εξισώσεις) μπορεί να βρεθεί σε μορφή html εδώ
    • [5] Information Storage and Retrieval, by Robert R. Korfhage, John Wiley & Sons, 1997