Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Συμπίεση Δεδομένων και Σημάτων (HY 438)

Διδάσκων: Γιώργος Τζιρίτας


Γενική Περιγραφή

Βιβλιογραφία


Τελευταία αλλαγή : 2 Φεβρουαρίου 2010.

Μπορείτε να στέλνετε σχόλια στη διεύθυνση :
tziritas_at_csd uoc gr