ΗΥ430: Ψηφιακές Επικοινωνίες

Χειμερινό Εξάμηνο 2004

Διδάσκων: Tραγανίτης Απόστολος

Βοηθος: Αγγελάκης Βαγγέλης

Ώρες Μαθημάτων: 

    Δευτέρα:11:00 - 13:00 (ΡΑ201, λευκά κτίρια, ροτόντα 1ος όροφος)

    Τετάρτη:11:00 - 13:00 (ΡΑ201)

 

Φροντιστήρια / Εργαστήρια / Aσκήσεις κλπ:

    θα ανακοινωνονται στη λίστα του μαθήματος 

 

Προαπαιτούμενα:

    ΗΥ215 "Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Μηχανικούς" 

    ΗΥ217 "Πιθανότητες"  (συνιστόμενο)

 

Μάθημα Επιλογής Κατηγορίας Ε3 

Θεματική Περιοχή (μεταπτυχιακού):

    Β: Δίκτυα Υπολογιστών & Ψηφιακές Επικοινωνίες 

 

Διδακτικές Μονάδες:    4