Περιγραφή του μαθήματος

Στο μάθημα αυτό αναλύεται η έννοια του υπολογισμού και των μηχανών ή συσκευών που τον επιτυγχάνουν. Το κύριο ερώτημα είναι:

«τί μπορούμε να υπολογίσουμε και τί όχι,
ανάλογα με την συσκευή που έχουμε στη διάθεσή μας;»

Η ανάπτυξη γίνεται σε τρία επίπεδα: τα δύο πρώτα είναι απλές συσκευές αλλά μη-τετριμμένες, και πρακτικώς πολύ χρήσιμες. Στο τρίτο επίπεδο αναλύονται οι συσκευές με «πλήρη» υπολογιστική ισχύς. Το μάθημα είναι ιδιαίτερα «εννοιοκεντρικό», καθώς εισάγει μιια σειρά από θεμελιακές έννοιες, εξειδικευμένες σε αυτό το θέμα – το θέμα του «υπολογισμού». Περιέχει επίσης μια σειρά από «θεωρήματα», (συνήθως 1 έως 2 ανά ενότητα), τα οποία περιγράφουν, (συχνά κατά απροσδόκητο τρόπο), το μείζον ζητούμενο: «τί μπορούμε, αλλά και τί δεν μπορούμε να υπολογίσουμε»

Διδάσκων

Γιώργος Φ. Γεωργακόπουλος (ggeo@csd.uoc.gr)

Βοηθοί

  • Νικολαος-Εμμ. Σκορδίλης (nskordilis@csd.uoc.gr)
  • Ιωάννα Ραμουτσάκη (iramoutsaki@csd.uoc.gr)
  • Ελένη Παπαδάκη (elpapad@csd.uoc.gr)

Ώρες μαθήματος

  • Δευτέρα, 6.οο – 8.οο μμ, ΑΜΦ Α
  • Τρίτη, 6.οο – 8.οο μμ, ΑΜΦ Α