Γενικά

Διδάσκουσα: Παναγιώτα Φατούρου
Γραφείο: 215 (Λευκά Κτίρια Α' όροφος)
Ώρες Γραφείου: Θα καθοριστούν προσεχώς
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: rg.cou.dsc@urutaf
Τηλέφωνο: +30 2810 393549
Γραφείο Βοηθών: Εργαστήριο Μεταπτυχιακών, Υπόγειο Λευκών Κτιρίων
Ώρες Γραφείου Βοηθών: Κάθε Παρασκευή στις 10:00 εφόσον ζητηθεί με email.
e-mail Μαθήματος: rg.cou.dsc@a042yh


Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Ημέρα Ώρα Αίθουσα
Δευτέρα 11:00 - 13:00 Αμφιθέατρο Γ'
Τετάρτη 11:00 - 13:00 Αμφιθέατρο Γ'


Πρόγραμμα Φροντιστηρίων

Ημέρα Ώρα Αίθουσα
Παρασκευή 11:00 - 13:00 Αμφιθέατρο Γ'


Σύνοψη Μαθήματος

Το μάθημα θα εστιάσει στη μελέτη βασικών δομών δεδομένων, όπως π.χ. πινάκων, στοιβών, ουρών, λιστών, δένδρων κλπ., καθώς και πιο πολύπλοκων δομών δεδομένων, όπως ισοζυγισμένων δένδρων, γράφων, κ.α. Επίσης, θα μελετηθεί η τεχνική του κατακερματισμού, καθώς και δομές δεδομένων για την υλοποίηση δυναμικών ευρετηρίων, απλών συνόλων και συνόλων με ειδικές λειτουργίες. Θα διδαχθούν επιλεγμένα θέματα σε ταξινόμηση και βασικές τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων.

Μαθησιακοί Στόχοι

  • Η μοντελοποίηση ενός προβλήματος μέσω της κατάλληλης αφαίρεσης.
  • Η σχεδίαση ή επιλογή των κατάλληλων δομών δεδομένων για συγκεκριμένα προγραμματιστικά προβλήματα.
  • Ο προγραμματισμός με δομημένο τρόπο μέσω της αφαίρεσης δεδομένων.
  • Η υλοποίηση και αξιολόγηση διαφορετικών δομών.
  • Βασικές αλγοριθμικές τεχνικές.
  • Τυπικές αποδείξεις ορθότητας.
  • Η δύναμη του τυχαίου στην αλγοριθμική σκέψη.


Προαπαιτούμενα

Τα μαθήματα που είναι προαπαιτούμενα για τη δήλωση του μαθήματος ΗΥ240 είναι το ΗΥ-100: Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών και το ΗΥ-150: Προγραμματισμός. Είναι επίσης καλό οι φοιτητές να έχουν διεκπεραιώσει επιτυχώς το μάθημα ΗΥ-118: Διακριτά Μαθηματικά. Οι φοιτητές που δεν έχουν διεκπεραιώσει επιτυχώς τα μαθήματα αυτά δεν έχουν το υπόβαθρο που απαιτείται για να επιτύχουν στο μάθημα.