.:ΗΥ240:. - Δομές Δεδομένων

Τρόπος παράδοσης θεωρητικών ασκήσεων

Η παράδοση των θεωρητικών ασκήσεων γίνεται στο βοηθό του μαθήματος, που είναι υπεύθυνος για την εκάστοτε άσκηση. Ο βοηθός αυτός θα βρίσκεται στο εργαστήριο των μεταπτυχιακών (Β210), την ημέρα της παράδοσης και ώρα 13:00 - 14:00. Δεν επιτρέπεται οι φοιτητές να τοποθετούν τις ασκήσεις τους σε κουτιά (ακόμη και αν σε αυτά αναγράφονται πληροφορίες που φαίνονται σχετικές με το μάθημα και την τρέχουσα σειρά ασκήσεων), αφού αυτό δεν εξασφαλίζει την ασφάλεια των ασκήσεων. Επομένως, οι ασκήσεις που θα βρεθούν σε οποιοδήποτε κουτί δεν θα γίνονται δεκτές από τους βοηθούς του μαθήματος και τη διδάσκουσα. Αν ο υπεύθυνος βοηθός δεν είναι στο εργαστήριο των μεταπτυχιακών την προκαθορισμένη μέρα και ώρα, αναφέρουμε το γεγονός αυτό στη λίστα και περιμένουμε οδηγίες από τη διδάσκουσα ή από κάποιο βοηθό για τον τρόπο παράδοσης.

Ασκήσεις που παραδίδονται μετά τις 14:00 θεωρούνται εκπρόθεσμες. Οι φοιτητές μπορούν να παραδίδουν τις ασκήσεις τους και νωρίτερα από αυτή την ημερομηνία στους βοηθούς ή τη διδάσκουσα του μαθήματος. Όσοι από τους φοιτητές δεν έχουν καταφέρει να παραδώσουν τις ασκήσεις τους πριν από την προθεσμία παράδοσης θα πρέπει να τις παραδώσουν στο βοηθό που θα βρίσκεται στο εργαστήριο των μεταπτυχιακών την προκαθορισμένη μέρα και ώρα.

Οι φοιτητές μπορούν να παραδίδουν τις ασκήσεις τους ηλεκτρονικά χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα turnin αλλά σε αυτή την περίπτωση απαιτείται να γίνουν scan (αξιοπρεπώς και σε ποιότητα που να είναι ευανάγνωστη) οι λύσεις. Επιπλέον το παραδοτέο πρέπει να είναι σε μορφή PDF (ένα αρχείο ανά φοιτητή ανά σειρά ασκήσεων) και πρέπει να αναφέρονται μέσα στο pdf αρχείο τα στοιχεία του φοιτητή. (όνομα, επίθετο, Α.Μ. και login) Αυτός είναι και ο τρόπος παράδοσης εκπρόθεσμων ασκήσεων. [Για τη δημιουργία pdf αρχείων και για τη συνένωση σε ενιαίο pdf υπάρχουν διάφορα δωρεάν προγράμματα όπως το pdfconverter (pdfforge) για windows ή το convert (ImageMagick) και το pdftk για linux. Εναλλακτικά οι λύσεις των ασκήσεων μπορούν να εισαχθούν σε κάποιο Microsoft / Open Office Document το οποίο να γίνει export to pdf]

Τρόπος παράδοσης project

Η παράδοση των προγραμματιστικών ασκήσεων γίνεται μόνο μέσω του προγράμματος turnin. Oι άλλες ασκήσεις παραδίδονται είτε σε χαρτί στους βοηθούς στις καθορισμένες ώρες γραφείου τη μέρα παράδοσης, είτε ηλεκτρονικά μέσω του προγράμματος turnin. Το όνομα του παραδοτέου για κάθε μια από τις τέσσερις σειρές ασκήσεων είναι assignment<number> όπου <number> είναι ο αριθμός της εκάστοτε σειράς ασκήσεων. Το όνομα του παραδοτέου για κάθε μια από τις δύο φάσεις της προγραμματιστικής εργασίας είναι project<number> όπου <number> είναι ο αριθμός της εκάστοτε φάσης. Παραδώστε τις ασκήσεις στο λογαριασμό του μαθήματος hy240b. Ακολουθούν αναλυτικά, για κάθε άσκηση ή μέρος της προγραμματιστικής εργασίας, οι εντολές turnin που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Για τις σειρές ασκήσεων 1 μέχρι 4, αντίστοιχα οι εξής:

 • turnin assignment1@hy240b <dir>
 • turnin assignment2@hy240b <dir>
 • turnin assignment3@hy240b <dir>
 • turnin assignment4@hy240b <dir>

Για το κάθε μέρος της προγραμματιστικής εργασίας αντίστοιχα, οι παρακάτω:

 • turnin project1@hy240b <dir>
 • turnin project2@hy240b <dir>

όπου <dir> είναι ο φάκελος όπου βρίσκονται τα αρχεία που πρέπει να παραδωθούν. Επειδή το πρόγραμμα turnin δεν καταχωρεί συμπιεσμένα αρχεία, τα αρχεία προς παράδοση δεν πρέπει να είναι binary/compressed/gzipped. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα turnin βρίσκονται και εδώ.

Για να μπορούν οι βοηθοί του μαθήματος να γνωρίζουν τον ακριβή αριθμό των παραδοτέων και να δημιουργούν τα αντίστοιχα slots για την εξέταση θα πρέπει κάθε φοιτητής να κάνει τουλάχιστον ένα submit(turnin) μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία της άσκησης, έστω κι αν αυτό δεν περιέχει τις τελικές του λύσεις τις οποίες σκοπεύει να ξαναπαραδώσει σε επόμενο submit(turnin) εντός των επόμενων ημερών (με μείωση βαθμού). Η βαθμολόγηση θα γίνεται βάσει της τελευταίας υποβολής.

Οδηγίες υποβολής άσκησης

 • Συνδεθείτε σε ένα από τα μηχανήματα Linux του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, οδηγίες θα βρήτε εδώ.
 • Για κάθε σειρά ασκήσεων μπορείτε να υποβάλετε ένα αρχείο pdf με τις λύσεις σας. Προτιμήστε ονόματα χωρίς κενά για τις ασκήσεις σας.
 • Από τον φάκελο που περιέχει το αρχείο pdf με τις λύσεις σας εκτελέστε την εντολή: turnin assignment<number>@hy240b <filename.pdf> όπου <number> είναι ο αριθμός της άσκησης και <filename.pdf> το όνομα που δώσατε στο αρχείο που θέλετε να υποβάλλετε (π.χ. αν το αρχείo που θέλετε να υποβάλλετε λέγεται askisi1.pdf για την 1η άσκηση, η εντολή που θα δώσετε είναι: turnin assignment1@hy240b askisi1.pdf

  kazepis@neratzi <~>turnin assignment1@hy240b askisi1.pdf
  *************** README **************
  +-----------------------------------------------------+
  | .:: CS240b - Assignment 1 ::.                       |
  +-----------------------------------------------------+
  | Due: 30 Oct. 2013 @ 13:00pm                         |
  +=====================================================+
  | Parakalw xrhsimopoihste tis odhgies upovolhs        |
  | askhsewn pou tha vreite sth dieuthunsh:             |
  | http://www.csd.uoc.gr/~hy240b/current/submit.php    |
  +-----------------------------------------------------+
  | Please use the submit intructions                   |
  | located at the web location:                        |
  | http://www.csd.uoc.gr/~hy240b/current/en/submit.php |
  +=====================================================+

  *** Do you want to continue?  y 

  These are the regular files being submitted:

  Last Modified          Size      Filename
  --------------         ------    -------------------------
  1: 12/10/2013 16:05    128       askisi1.pdf

  ****************************************************************************

  You are about to submit 1 files [128KB] for assignment1 to hy240a

  *** Do you want to continue?  y 
  askisi1.pdf

  *** SUBMIT OF assignment1 TO hy240b COMPLETE! ***
  kazepis@neratzi <~>
 • Σε περίπτωση που πάρετε το μήνυμα: "Command not found" δώστε την εντολή με πλήρες path: /usr/local/bin/turnin Το πρόγραμμα συμπιέζει το assigment του φοιτητή σε αρχείο που ονομάζει user.tar.gz (όπου user είναι το login name του χρήστη που τρέχει το submit).

Η υποβολή κάθε αρχείου συσχετίζεται με τον χρήστη που την υπέβαλε (μέσω του login ID του χρήστη) και για κάθε αρχείο κρατείται η ακριβής ημερομηνία και ώρα υποβολής (timestamp) χρησιμοποιώντας το ρολόι του συστήματος.

Έλεγχος υποβολής

Για να ελέγξετε εάν το παραδοτέο σας έχει όντως υποβληθεί μπορείτε να εκτελέσετε την εντολή:

ls -l ~hy240b/TURNIN/<deliverable>

όπου deliverable είναι το όνομα του παραδοτέου όπως αυτό ανακοινώθηκε στο website του μαθήματος (για παράδειγμα ls -l ~hy240b/SUBMIT/assignment1 για την άσκηση 1). Στην λίστα που θα εμφανιστεί εντοπίστε το login σας. Εάν δεν το εντοπίσετε θα πρέπει να εκτελέσετε ξανά την εντολή submit και να υποβάλετε ξανά την άσκηση. Επειδή η λίστα μπορεί να είναι μεγάλη, μπορείτε εναλλακτικά να εκτελέσετε την εντολή

ls -l ~hy240b/TURNIN/<deliverable> | grep `whoami`

(προσοχή στα αντίστροφα αυτάκια `), ή

ls -l ~hy240b/TURNIN/<deliverable> | grep <your_username>

που θα φιλτράρει τη λίστα και θα εμφανίσει μόνο τη δική σας άσκηση, εφόσον έχει υποβληθεί σωστά.

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις (FAQ)


1. Μπορώ να υποβάλω εκπρόθεσμες ασκήσεις;
Κάθε άσκηση θα πρέπει να επιστρέφεται πριν από την αναγραφόμενη ημερομηνία και ώρα προκειμένου να μπορεί να βαθμολογηθεί με άριστα. Αν η παράδοση της άσκησης γίνει μέχρι και τρία 24ωρα μετά την προθεσμία, η εργασία βαθμολογείται με μείωση βαθμού κατά 0.5/10.0 (0.5 μονάδα) για κάθε μέρα καθυστέρησης. Πολύ καλές ασκήσεις μπορεί να βαθμολογηθούν με βαθμό μεγαλύτερο του 10.

2. Μπορώ να υποβάλω ξανά μία άσκηση;
Μπορείτε να υποβάλλετε την άσκηση όσες φορές θέλετε (πάντα μέσα στα καθορισμένα χρονικά όρια). Στο σύστημα αποθηκεύονται όλες οι υποβολές χωριστά με τη σχετική αρίθμηση. Η βαθμολόγησή σας γίνεται πάνω στα αρχεία που υποβάλατε την τελευταία φορά που εκτελέσατε το πρόγραμμα submit.

3. Μπορώ να υποβάλω την άσκηση σε κομμάτια (χωριστά το 1ο ερώτημα, το 2ο κλπ);
Όχι, οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα πρέπει να υπάρχουν μέσα στο φάκελο που θα υποβάλλετε.