Λίστα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου & Λογαριασμός Μαθήματος

Για το μάθημα υπάρχει e-mailing λίστα η οποία θα χρησιμοποιείται για την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε όλους τους φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα. Για την εγγραφή στη λίστα απαιτείται η αποστολή ενός ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στη διεύθυνση:

rg.cou.dsc@omodrojam

με κενό θέμα και σώμα:

tsil-b042yh ebircsbus

Η εγγραφή στη λίστα είναι υποχρεωτική. Όποιος φοιτητής δεν εγγραφεί στη λίστα, δεν θα λαμβάνει τα e-mails που αποστέλλονται και δεν θα γνωρίζει σημαντικά θέματα που αφορούν το μάθημα. Το e-mail address της λίστας είναι:

rg.cou.dsc@tsil-b042yh

Όλα τα e-mails προς αυτή τη διεύθυνση θα λαμβάνονται από όλους τους φοιτητές που έχουν εγγραφεί στη λίστα. Οι φοιτητές υποχρεούνται να εξετάζουν καθημερινά το e-mail τους ώστε να ενημερώνονται έγκαιρα για τα μηνύματα που αποστέλλονται στη λίστα. Οι φοιτητές υποχρεούνται να εγγραφούν στη λίστα. Για το μάθημα υπάρχει επίσης λογαριασμός στον οποίο οι φοιτητές μπορούν να στέλνουν ηλεκτρονικά μηνύματα με τις απορίες τους. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του λογαριασμού είναι:

rg.cou.dsc@b042yh