Γενικά

Διδάσκουσα: Παναγιώτα Φατούρου
Γραφείο: Κ311, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστημιούπολη Βουτών
Ώρες Γραφείου: Δευτέρα στις 12:00 - 14:00
Ε-mail Διδάσκουσας: rg.cou.dsc@urutaf
Τηλέφωνο: +30 2810 393549
Ε-mail Μαθήματος: rg.cou.dsc@b042yh


Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Ημέρα Ώρα Αίθουσα
Δευτέρα 14:00 - 16:00 Α. 113
Τετάρτη 14:00 - 16:00 Α. 113


Πρόγραμμα Φροντιστηρίων

Ημέρα Ώρα Αίθουσα
Παρασκευή 16:00 - 18:00 Α. 113


Σύνοψη Μαθήματος

Το μάθημα θα εστιάσει στη μελέτη βασικών δομών δεδομένων, όπως π.χ. πινάκων, στοιβών, ουρών, λιστών, δένδρων κλπ., καθώς και πιο πολύπλοκων δομών δεδομένων, όπως ισοζυγισμένων δένδρων, γράφων, κ.α. Επίσης, θα μελετηθεί η τεχνική του κατακερματισμού, καθώς και δομές δεδομένων για την υλοποίηση δυναμικών ευρετηρίων, απλών συνόλων και συνόλων με ειδικές λειτουργίες. Θα διδαχθούν επιλεγμένα θέματα σε ταξινόμηση και βασικές τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων.

Μαθησιακοί Στόχοι

  • Μοντελοποίηση ενός προβλήματος μέσω της κατάλληλης αφαίρεσης.
  • Σχεδίαση ή επιλογή των κατάλληλων δομών δεδομένων για συγκεκριμένα προγραμματιστικά προβλήματα.
  • Προγραμματισμός με δομημένο τρόπο μέσω της αφαίρεσης δεδομένων.
  • Υλοποίηση και αξιολόγηση διαφορετικών δομών.
  • Μελέτη βασικών αλγοριθμικών τεχνικών.
  • Μελέτη τυπικών αποδείξεων ορθότητας.


Προαπαιτούμενα

Τα μαθήματα που είναι προαπαιτούμενα για τη δήλωση του μαθήματος ΗΥ240 είναι το ΗΥ-100: Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών και το ΗΥ-150: Προγραμματισμός. Είναι επίσης καλό οι φοιτητές να έχουν διεκπεραιώσει επιτυχώς το μάθημα ΗΥ-118: Διακριτά Μαθηματικά. Οι φοιτητές που δεν έχουν διεκπεραιώσει επιτυχώς τα μαθήματα αυτά δεν έχουν το υπόβαθρο που απαιτείται για να επιτύχουν στο μάθημα.