.:ΗΥ240:. - Δομές Δεδομένων

Υπεύθυνοι Φροντιστηρίων

Ημερομηνία Περιεχόμενο Υπεύθυνος βοηθός
09.02.2018 Μάθημα Διδάσκουσα
16.02.2018 Προετοιµασία για την 1η Σειρά Ψαρουλάκης Kωνσταντίνος
23.02.2018 Μάθημα Διδάσκουσα
02.03.2018 Προετοιµασία για τη 2η Σειρά Aθανασιάδης Μάριος- Λάζαρος
09.03.2018 Προετοιµασία για 1ο µέρος project Διδάσκουσα & Μπατσαράς Νικόλαος & Κολοκάσης Ιάκωβος
14.03.2018 Επανάληψη στη C Σαματάς Δημήτριος
16.03.2018 Εισαγωγή στη JAVA Κολοκάσης Ιάκωβος
19.03.2018 Λύσεις 1ης Σειράς Ψαρουλάκης Kωνσταντίνος
23.03.2018 Λύσεις 2ης Σειράς Aθανασιάδης Μάριος- Λάζαρος
26.03.2018 Προετοιμασία για 3η Σειρά Ζερβουδάκης Πέτρος
20.04.2018 Προετοιμασία για 2ο μέρος project Κολοκάσης Ιάκωβος, Μπατσαράς Νικόλαος , Φατούρου
24.04.2018 Επιτήρηση Προόδου Όλοι οι βοηθοί
26-27.04.2018 Εξέταση 1ου Μέρους project Όλοι οι βοηθοί
04.05.2018 Λύσεις 3ης Σειράς Ζερβουδάκης Πέτρος
11.05.2018 Μάθημα Φατούρου
18.05.2018 Προετοιμασία για 4η Σειρά Καλαεντζής Γεώργιος-Σάββας
24-25.05.2018 Εξέταση 2ου (και 1ου Μέρους) project Όλοι οι βοηθοί
01.06.2018 Λύσεις 4ης Σειράς Καλαεντζής Γεώργιος-Σάββας

Οι ώρες των υπόλοιπων φροντιστηρίων, εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα καλυφθούν από τη διδάσκουσα ή τον υπεύθυνο βοηθό.


Παράδοση ασκήσεων

Ο βοηθός που είναι υπεύθυνος για μια σειρά ασκήσεων θα πρέπει να βρίσκεται στο εργαστήριο μεταπτυχιακών τη Δευτέρα που παραδίδεται η σειρά για να παραλάβει τις ασκήσεις από τους φοιτητές. Η ώρα παράδοσης των ασκήσεων είναι 13:00-14:00. Ο εκάστοτε βοηθός θα πρέπει να βρίσκεται στα εργαστήρια των μεταπτυχιακών τουλάχιστον 15 λεπτά πριν τις 13:00 και να αποχωρεί τουλάχιστον 15 λεπτά μετά τις 14:00.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ασκήσεις παραδίδονται στο βοηθό του μαθήματος. Αν δεν υπάρχει κάποιος βοηθός στο γραφείο των μεταπτυχιακών την προκαθορισμένη μέρα και ώρα, οι φοιτητές υποχρεούνται να αναφέρουν το γεγονός αυτό στη λίστα και να περιμένουν οδηγίες από τη διδάσκουσα ή τους βοηθούς για τον τρόπο παράδοσης. Απαγορεύεται οι φοιτητές να τοποθετούν τις ασκήσεις τους σε κουτιά (ακόμη και αν σε αυτά αναγράφονται πληροφορίες που φαίνονται σχετικές με το μάθημα και την τρέχουσα σειρά ασκήσεων), αφού αυτό δεν εξασφαλίζει την ασφάλεια ων ασκήσεων. Ασκήσεις που θα βρεθούν σε κουτιά δεν γίνονται δεκτές.


Υπεύθυνοι ωρών γραφείου

Ο εκάστοτε βοηθός που έχει αναλάβει μια άσκηση θα πρέπει να κανονίζει ώρες γραφείου αν κάτι τέτοιο ζητηθεί από τους φοιτητές (π.χ., μέσω e-mail). Οι ώρες γραφείου θα πρέπει να γίνονται κάθε Παρασκευή στις Παρασκευή, στις 15:00-16:00μ.μ. και η ώρα καθώς και η διάρκεια θα καθορίζεται ανάλογα με το πόσοι φοιτητές έχουν ζητήσει βοήθεια.


Ημερομηνία Υπεύθυνος βοηθός
09/02/2018 -
16/02/2018 Ψαρουλάκης Kωνσταντίνος
23/02/2018 Ψαρουλάκης Kωνσταντίνος
02/03/2018 Aθανασιάδης Μάριος- Λάζαρος
09/03/2018 Aθανασιάδης Μάριος- Λάζαρος
16/03/2018 Μπατσαράς Νικόλαος & Ψαρουλάκης Kωνσταντίνος (για επιστροφή 1ης Σειράς Ασκήσεων)
23/03/2018 Μπατσαράς Νικόλαος
30/03/2018 Μπατσαράς Νικόλαος & Ψαρουλάκης Kωνσταντίνος (για επιστροφή 1ης Σειράς Ασκήσεων)
16/04/2018 Ζερβουδάκης Πέτρος
20/04/2018 Ζερβουδάκης Πέτρος & Aθανασιάδης Μάριος- Λάζαρος (για επιστροφή 2ης Σειράς)
27/04/2018 Κολοκάσης Ιάκωβος
04/05/2018 Κολοκάσης Ιάκωβος
11/05/2018 Κολοκάσης Ιάκωβος
18/05/2018 Καλαεντζής Γεώργιος-Σάββας
25/05/2018 Καλαεντζής Γεώργιος-Σάββας & Ζερβουδάκης Πέτρος (για επιστροφή 3ης Σειράς)
01/06/2018 Όλοι οι βοηθοί – Επίλυση αποριών
08/06/2018 Καλαεντζής Γεώργιος-Σάββας (για επιστροφή 4ης Σειράς)
15/06/2018 Όλοι οι βοηθοί – Επίλυση αποριών


Υπεύθυνοι ασκήσεων και project

Θεωρητικές ασκήσεις Υπεύθυνος βοηθός Προθεσμία παράδοσης Προβλεπόμενη προθεσμία διόρθωσης
1ο set Ψαρουλάκης Kωνσταντίνος 26/02/2018 26/03/2018
2ο set Aθανασιάδης Μάριος- Λάζαρος 12/03/2018 16/04/2018
3ο set Ζερβουδάκης Πέτρος 23/04/2018 21/05/2018
4ο set Καλαεντζής Γεώργιος-Σάββας 28/05/2018 18/06/2018


Project Υπεύθυνος βοηθός Προθεσμία παράδοσης Προθεσμία δημιουργίας πίνακα εξέτασης Ημερομηνία εξέτασης
1ο μέρος Μπατσαράς Νικόλαος 01/04/2018 04/04/2018 26-27/04/2018
2ο μέρος Κολοκάσης Ιάκωβος 14/05/2018 15/05/2018 24-25/5/2018