ΗΥ-225: Οργάνωση Υπολογιστών
Άνοιξη 2020
Τμ. Επ. Υπολογιστών
© Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τελική Εξέταση
Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020, ώρα 11:10 - 14:00

Κανονισμοί Εξέτασης:

Εξεταστέα Ύλη:

Όλα όσα διδάχτηκαν στο μάθημα.
Βοηθήματα γιά μεγάλο μέρος αυτών (που όμως μπορεί και να μην καλύπτουν όλα όσα είπαμε στο μάθημα) αποτελούν τα εξής:
 • Ασκήσεις/διαλέξεις 1 έως και 14, και οι σελίδες του βιβλίου που αυτές έγραφαν να διαβάσετε.

  Χώρος &και Θέση Εξέτασης, ανά Φοιτητή:

  Εξετάζονται όσοι φοιτητές έκαναν (εγκαίρως) στη Γραμματεία δήλωση συμμετοχής στην εξέταση. Οι φοιτητές αυτοί πρέπει να προσέλθουν στην εξέταση και να καθήσουν και εξεταστούν στο συγκεκριμένο χώρο και την συγκεκριμένη θέση που τους ανακοινώθηκε μέσω προσωποποιημένου email script στις 4/7/2020.


  Up to the Home Page of CS-225
   
  © copyright University of Crete, Greece.
  last updated: 5 July 2020, by M. Katevenis.