Ασκήσεις 2016-17

study

Κανόνες παράδοσης ασκήσεων

 • Οι ασκήσεις παραδίδονται έντυπα ή ηλεκτρονικά την ώρα του μαθήματος ή την ώρα του φροντιστηρίου. Για λόγους ευκολίας, συνίσταται η παράδοση των ασκήσεων να γίνεται έντυπα.
 • Ηλεκτρονική παράδοση ασκήσεων δικαιούνται όλοι οι φοιτητές του μαθήματος.
 • Η ηλεκτρονική παράδοση των ασκήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του προγράμματος TURNIN. Πληροφορίες θα βρείτε εδώ.
 • Ο κατάλογος που θα παραδίδετε τις ασκήσεις θα είναι της μορφής Ex[Number]@hy215b. Για παράδειγμα, για την πρώτη σειρά ασκήσεων, η εντολή παράδοσης είναι turnin Ex1@hy215b mylessons/hy215b/ask1, όπου το path mylessons/hy215b/ask1 είναι το path που έχετε βάλει τις ασκήσεις σας στην περιοχή σας.
 • Η μορφή του παραδοτέου αρχείου πρέπει αυστηρά να είναι η ακόλουθη:
  • Το αρχείο που θα παραδώσετε πρέπει να είναι ένα ενιαίο αρχείο, μορφής PDF ή DOC.
  • Το κείμενο πρέπει να είναι ευανάγνωστο και σε ασπρόμαυρη κλίμακα.
  • Αν έχετε βγάλει φωτογραφία τις σελίδες σας, προσέξτε να παραδώσετε μόνον αυτές. Κάντε editing στις φωτογραφίες σας ώστε να κόψετε τυχόν φόντο (τραπέζι, Η/Υ, κλπ) και να τις μετατρέψετε σε "εκτυπώσιμη" μορφή. Η καλύτερη λύση είναι να περάσετε τις ασκήσεις σας από κάποιο scanner.
  • Παράδειγμα της επιθυμητής μορφής των ασκήσεών σας μπορείτε να βρείτε εδώ.
  • Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παραδώσετε περισσότερα από ΕΝΑ αρχεία.
  • Αν το παραδοτέο σας δε συμμορφώνεται με τα παραπάνω, τότε η παράδοση δε θα ληφθεί υπ'όψη, χωρίς καμιά ειδοποίηση από μέρους των διδασκόντων.