ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση
Φθινόπωρο 2023
Τμ. Επ. Υπολογιστών
© Πανεπιστήμιο Κρήτης

Εξέταση Προόδου
Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2023, ώρα 11:00 (έως 13:00)

Κανονισμοί Εξέτασης:

Εξεταστέα Ύλη:


Up to the Home Page of CS-120
 
© copyright University of Crete, Greece.
last updated: 31 Oct. 2023, by M. Katevenis.