ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση
Φθινόπωρο 2023
Τμ. Επ. Υπολογιστών
© Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τελική Εξέταση
Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2024, ώρα 09:30 - 12:30

Κανονισμοί Εξέτασης:

Εξεταστέα Ύλη:


Up to the Home Page of CS-120
 
© copyright University of Crete, Greece.
last updated: 5 Jan. 2024, by M. Katevenis.