ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση
Φθινόπωρο 2009
Τμ. Επ. Υπολογιστών
© Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τελική Εξέταση
Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2010, 13:10 - 16:00

Κανονισμοί Εξέτασης:

Εξεταστέα Ύλη:

Αίθουσες Εξέτασης, ανά Φοιτητή:

Ανάλογα με το επώνυμό του, κάθε φοιτητής πρέπει να εξεταστεί σε συγκεκριμένη αίθουσα, ως εξής:


Up to the Home Page of CS-120
 
© copyright University of Crete, Greece.
last updated: 4 Jan. 2010, by M. Katevenis.