Αρχική Ασκήσεις Φροντιστήρια Διαφάνειες Ε-Learn

Γραμμική Άλγεβρα - ΗΥ119
Διδάσκων : Νικόλαος Κομοντάκης


Πρόγραμμα

Δευτέρα 18:00-20:00 Αμφ. Σ.Ο. Διάλεξη
Πέμπτη 18:00-20:00 Αμφ. Σ.Ο. Διάλεξη
Παρασκευή 18:00-20:00 Αμφ. Σ.Ο. Φροντιστήριο


Ώρες Γραφείου

Κατόπην συννενόησης μέσω e-mail
( komod AT csd DOT uoc DOT gr )


Επικοινωνία

Mailing List: hy119-list@csd.uoc.gr
Email: hy119@csd.uoc.gr
Περιγραφή

Το μάθημα σκοπεύει να δώσει τις βασικές μαθηματικές έννοιες Γραμμικής Άλγεβρας που είναι ιδιαίτερα αναγκαίες στην επιστήμη των υπολογιστών και στις εφαρμογές της πληροφορικής. Καλύπτει θεμελιώδη θέματα σκοπεύοντας να δώσει στέρεο υπόβαθρο για την παρακολούθηση μαθημάτων που ακολουθούν στο πρόγραμμα σπουδών και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη γραφική, την επεξεργασία εικόνων, την υπολογιστική όραση, τη ρομποτική, την αναγνώριση προτύπων και τη βιοπληροφορική. Οι φοιτητές εξοικειώνονται με τις έννοιες των διανυσμάτων και των πινάκων και μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τη μέθοδο της απαλοιφής για την επίλυση συστημάτων γραμμικών εξισώσεων. Μαθαίνουν να χειρίζονται διανυσματικούς χώρους, να χρησιμοποιούν μετρήσεις στους χώρους και να αντιλαμβάνονται σχέσεις ορθογωνιότητας μεταξύ των χώρων. Οι φοιτητές μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος θα γνωρίζουν τη θεωρία των χαρακτηριστικών μεγεθών πίνακα και μεθόδους υπολογισμού των. Θα γνωρίζουν επίσης την έννοια και τη σημασία των ιδιαζουσών τιμών πίνακα και τη διαδικασία υπολογισμού των. Ολοκληρώνοντας το μάθημα θα έχουν μάθει τις κύριες μεθόδους ανάλυσης πινάκων, θα καλύπτουν με επάρκεια όλα τα ζητήματα επίλυσης συστημάτων γραμμικών συστημάτων και θα έχουν προετοιμασθεί για υπολογιστικές εφαρμογές που βασίζονται στη Γραμμική Άλγεβρα.
Ύλη

- Εισαγωγή σε διανύσματα και πίνακες
- Συστήματα γραμμικών εξισώσεων
- Διανυσματικοί χώροι και υπόχωροι
- Ορθογωνιότητα και προβολές
- Ορίζουσες
- Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα
- Θετικά ορισμένοι πίνακες
- Ανάλυση ιδιαζουσών τιμών