ΗΥ-110 ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι

Βοηθοί Μαθήματος

Τάσος Αλεξανδρίδης
analexan@csd.uoc.gr

Δέσποινα Παυλίδη
pavlidi@csd.uoc.gr

Ηλίας Άγγελος
ailias@csd.uoc.gr

Καραγιαννάκη Ιουλία
math4629@math.uoc.gr

Σίμου Νίκων
simouceid@gmail.com

Ώρες Μαθημάτων

Τρίτη, Πέμπτη 16:00-18:00 ΑΜΦ. ΒΏρες Φροντιστηρίου

Παρασκευή 16:00-18:00 ΑΜΦ. ΒΏρες Γραφείου

Τρίτη, Πέμπτη 14:00 - 16:00, Β313, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης
ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Η εξέταση θα γίνει την Πέμπτη 25/01, ώρα 09:00-12:00.

Οδηγίες Εξέτασης