Βοηθοί Μαθήματος

Φάνης Αλεβιζάκης
csdp1118@csd.uoc.gr

Γιώργος Δρακωνάκης
gdrak@csd.uoc.gr

Αρετή Ζερβού
zervou@csd.uoc.gr

Αναστασία Πεντάρη
apentari@csd.uoc.gr

Αναστασία Ριγάκη
rigaki@csd.uoc.gr

Ειρήνη Τρουλλινού
troullinou@csd.uoc.gr

Ώρες Μαθημάτων

Τρίτη, Πέμπτη 16:00-18:00
ΑΜΦ. ΣΟΏρες Φροντιστηρίου

Παρασκευή 16:00-18:00
ΑΜΦ. ΣΟΏρες Γραφείου

Τρίτη, Πέμπτη 15:00 - 16:00
Β304