Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων (ΗΥ 471)

Διδάσκων: Γιώργος Τζιρίτας