Καλωσήρθατε στην Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος!

purpose

Το μάθημα σκοπεύει να δώσει βασικές γνώσεις μαθηματικών και εφαρμοσμένων μαθηματικών που είναι αναγκαίες για πολλές επιλογές ειδίκευσης που περιλαμβάνουν

 • Συστήματα Τηλεπικοινωνιών
 • Επεξεργασία Σημάτων
 • Επεξεργασία Φωνής, Εικόνων, Βίντεο
 • Υπολογιστική Όραση
 • Ρομποτική

Το μάθημα εστιάζει σε θεμελιώδεις γνώσεις από την οπτική της εφαρμογής τους και στηρίζεται εργαστηριακά στο προγραμματιστικό περιβάλλον MATLAB.

Αντικείμενο Μαθήματος

objective

Το αντικείμενο του μαθήματος περιλαμβάνει

 • Διακριτού χρόνου σήματα και συστήματα.
 • Εξισώσεις διαφορών και τρόποι επίλυσης τους.
 • Διακριτού χρόνου μετασχηματισμός Fourier.
 • Απόκριση σε συχνότητα.
 • Μετασχηματισμός Ζ.
 • Ανάλυση Γραμμικών Χρον. Αναλλοίωτων (ΓΧΑ) συστημάτων.
 • Ευστάθεια συστημάτων.
 • Ανάλυση συστημάτων με χρήση γραφημάτων (γράφων).
 • Συστήματα all-pass, ελάχιστης φάσης (minimum phase) και μέγιστης φάσης (maximum phase).
 • Φίλτρα FIR, IIR. Τεχνικές σχεδίασης Φίλτρων.
 • Δομές συστημάτων διακριτού χρόνου.
 • Τυχαία Σήματα.

Παρουσιάζονται πολλές εφαρμογές και ασκήσεις τόσο σε μονοδιάστατα σήματα (μουσική, τηλεπικοινωνίες, φωνή) όσο και σε δισδιάστατα σήματα (εικόνες). Ασκήσεις και εργαστήρια κάνουν εκτεταμένη χρήση του περιβάλλοντος MATLAB.

Ώρες Διδασκαλίας

Τρίτη 16:00 - 18:00, Α125
Πέμπτη 16:00 - 18:00, Α125

Ώρες Φροντιστηρίου/Εργαστηρίου

Παρασκευή 12:00 - 14:00, Α125

Προαπαιτούμενα

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Μηχανικούς

Εποπτεία Μαθήματος

Γιάννης Στυλιανού, Καθηγητής

Διδασκαλία Μαθήματος

Γιάννης Στυλιανού, Καθηγητής
Γιώργος Καφεντζής, Πανεπιστ. Υπότροφος

Ώρες Γραφείου - Απορίες

Κατόπιν προσυνεννόησης με e-mail

Λίστα Μαθήματος

hy370-list@csd.uoc.gr

Βοηθοί Διδασκαλίας

Σισαμάκη Ειρήνη
(sisamaki at csd dot uoc

Γκιόλιας Αθανάσιος
(agiolias at csd dot uoc dot gr)

Καραμολέγκος Νικόλαος
(nkaramolegos at csd dot uoc dot gr)

Muhammed Shifas PV
(shifaspv at csd dot uoc dot gr)

Μπακαγιάννης Λεωνίδας
(bakayan at csd dot uoc dot gr)

Διδακτικές Μονάδες

Μάθημα Επιλογής Ε3 (6 ECTS)

Βαθμολογία

 • Ασκήσεις (Α)
 • Πρόοδος (Π)
 • Τελική εξέταση (Τ >= 4.0)
 • Εργαστήριο MATLAB (Μ)
Βαθμός μαθήματος (B) :
B = max(β1,β2), όπου
 • β1 = 0.5Τ + 0.25Α + 0.25M
 • β2 = 0.3Τ + 0.2Π + 0.25Α + 0.25M