Λειτουργικά Συστήματα  (HY-345)


Εαρινό Εξάμηνο 2017-2018

Greek English


Διδάσκων:Ευάγγελος Μαρκάτος (markatos@csd.uoc.gr)
Διδακτικές Μονάδες: 5 μονάδες ~ 8 ECTS (Υποχρεωτικό Μάθημα)
Προαπαιτούμενα:(HY-240) Δομές Δεδομένων
 (HY-255) Εργαστήριο Λογισμικού
Ώρες Διδασκαλίας:Δευτέρα 10:00-12:00 (Αμφιθέατρο Α)
 Τετάρτη 10:00-12:00 (Αμφιθέατρο Α)
Ώρες Φροντιστηρίου:Παρασκευή 10:00-12:00 (Αμφιθέατρο Α)
Ώρες Γραφείου:Δευτέρα 14:00-14:30
Λίστα Επικοινωνίας: hy345-list@csd.uoc.gr
Βοηθοί Μαθήματος:Ντεγιάννης Δημήτρης (deyannis@csd.uoc.gr)
 Χρήστου Γιώργος (christou@csd.uoc.gr)
 Παχυλάκης Μιχάλης (mipach@csd.uoc.gr)
 Καραμπινάκης Εμμανουήλ (mkarabin@csd.uoc.gr)
 Τσίρμπας Ραφαήλ (tsirbas@csd.uoc.gr)
 Αντωνακάκη Δέσποινα (antonakd@csd.uoc.gr)