Λειτουργικά Συστήματα  (HY-345)


Χειμερινό Εξάμηνο 2016-2017

Greek English


Διδάσκων:Ευάγγελος Μαρκάτος (markatos@csd.uoc.gr)
Διδακτικές Μονάδες: 5 μονάδες ~ 8 ECTS (Υποχρεωτικό Μάθημα)
Προαπαιτούμενα:(HY-240) Δομές Δεδομένων
 (HY-255) Εργαστήριο Λογισμικού
Ώρες Διδασκαλίας:Δευτέρα 10:00-12:00 (Αίθουσα Α.113)
 Τετάρτη 10:00-12:00 (Αίθουσα Α.113)
Ώρες Φροντιστηρίου:Παρασκευή 10:00-12:00 (Αίθουσα Α.113)
Ώρες Γραφείου:Δευτέρα 14:00-14:30
Λίστα Επικοινωνίας: hy345-list@csd.uoc.gr
Βοηθοί Μαθήματος:Παπαδόπουλος Ηλίας-Παναγιώτης (ppapadop@csd.uoc.gr)
 Ντεγιάννης Δημήτρης (deyannis@csd.uoc.gr)
 Χρήστου Γιώργος (christou@csd.uoc.gr)
 Δέγκλερη Ειρήνη-Αικατερίνη (degleri@csd.uoc.gr)
 Σινογεώργος Άγγελος (sinog@csd.uoc.gr)
 Πλέλης Κωνσταντίνος (plelis@csd.uoc.gr)