Λειτουργικά Συστήματα  (HY-345)


Χειμερινό Εξάμηνο 2015-2016

Greek English


Διδάσκων:Ευάγγελος Μαρκάτος (markatos@csd.uoc.gr)
Διδακτικές Μονάδες: 5 μονάδες ~ 8 ECTS (Υποχρεωτικό Μάθημα)
Προαπαιτούμενα:(HY-240) Δομές Δεδομένων
 (HY-255) Εργαστήριο Λογισμικού
Ώρες Διδασκαλίας:Δευτέρα 10:00-12:00 (Αίθουσα Α.113)
 Τετάρτη 10:00-12:00 (Αίθουσα Α.113)
Ώρες Φροντιστηρίου:Παρασκευή 10:00-12:00 (Αίθουσα Α.113)
Ώρες Γραφείου:Δευτέρα 12:00-13:00
Λίστα Επικοινωνίας: hy345-list@csd.uoc.gr
Βοηθοί Μαθήματος:Παπαδόπουλος Παναγιώτης (panpap@csd.uoc.gr)
 Ντεγιάννης Δημήτρης (deyannis@csd.uoc.gr)
 Αθανασάκης Μιχάλης (michath@csd.uoc.gr)
 Ειρήνη-Αικατερίνη Δέγκλερη (degleri@csd.uoc.gr)
 Δημητριάδης Ευάγγελος (dimitria@csd.uoc.gr)