Υπεύθυνοι Φροντιστηρίων

Ημερομηνία Περιεχόμενο Υπεύθυνος βοηθός
10.02.2017 Μάθημα Διδάσκουσα
17.02.2017 Μάθημα Διδάσκουσα
22.02.2017 Προετοιμασία 1ης σειράς ασκήσεων Κοκολάκη Άννα
24.02.2017 Επανάληψη στη C Μπάρκα Αλεξάνδρα
03.03.2017 Προετοιμασία 2ης σειράς ασκήσεων Αθανασιάδης Μάριος
10.03.2017 Προετοιμασία 1ου μέρους project Διδάσκουσα & Παπαϊωάννου Αντώνης
17.03.2017 Λύσεις 1ης σειράς ασκήσεων Κοκολάκη Άννα
24.03.2017 Λύσεις 2ης σειράς ασκήσεων Αθανασιάδης Μάριος
31.03.2017 Προετοιμασία 3ης σειράς ασκήσεων Πορφυράκης Μάνος
27-28.04.2017 Εξέταση 1ου μέρους project Όλοι οι βοηθοί
28.04.2017 Προετοιμασία 2ου μέρους project Διδάσκουσα & Μπατσαράς Νίκος
05.05.2017 Λύσεις 3ης σειράς ασκήσεων Πορφυράκης Μάνος
19.05.2017 Προετοιμασία 4ης σειράς ασκήσεων Λουκάκης Μιχάλης
26-27.05.2017 Εξέταση 2ου μέρους project Όλοι οι βοηθοί
02.06.2017 Λύσεις 4ης σειράς ασκήσεων Λουκάκης Μιχάλης

Οι ώρες των υπόλοιπων φροντιστηρίων, εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα καλυφθούν από τη διδάσκουσα ή τον υπεύθυνο βοηθό.


Παράδοση ασκήσεων

Ο βοηθός που είναι υπεύθυνος για μια σειρά ασκήσεων θα πρέπει να βρίσκεται στο εργαστήριο μεταπτυχιακών τη ∆ευτέρα που παραδίδεται η σειρά για να παραλάβει τις ασκήσεις από τους φοιτητές. Η ώρα παράδοσης των ασκήσεων είναι 13:00-14:00. Ο εκάστοτε βοηθός θα πρέπει να βρίσκεται στα εργαστήρια των μεταπτυχιακών τουλάχιστον 15 λεπτά πριν τις 13:00 και να αποχωρεί τουλάχιστον 15 λεπτά μετά τις 14:00.

Δεν επιτρέπεται οι φοιτητές να τοποθετούν τις ασκήσεις τους σε κουτιά (ακόμη και αν σε αυτά αναγράφονται πληροφορίες που φαίνονται σχετικές με το μάθημα και την τρέχουσα σειρά ασκήσεων), αφού αυτό δεν εξασφαλίζει την ασφάλεια των ασκήσεων. Επομένως, οι ασκήσεις που θα βρεθούν σε οποιοδήποτε κουτί δεν θα γίνονται δεκτές από τους βοηθούς του μαθήματος και τη διδάσκουσα. Αν ο υπεύθυνος βοηθός δεν είναι στο εργαστήριο των μεταπτυχιακών την προκαθορισμένη μέρα και ώρα, αναφέρουμε το γεγονός αυτό στη λίστα και περιμένουμε οδηγίες από τη διδάσκουσα ή από κάποιο βοηθό για τον τρόπο παράδοσης.


Υπεύθυνοι ωρών γραφείου

Ο εκάστοτε βοηθός που έχει αναλάβει μια άσκηση θα πρέπει να κανονίζει ώρες γραφείου αν κάτι τέτοιο ζητηθεί από τους φοιτητές (π.χ., μέσω e-mail). Οι ώρες γραφείου θα πρέπει να γίνονται κάθε Παρασκευή στις 13:00. και η ώρα καθώς και η διάρκεια θα καθορίζεται ανάλογα με το πόσοι φοιτητές έχουν ζητήσει βοήθεια.


Ημερομηνία Υπεύθυνος βοηθός
17/02/2017 Κοκολάκη Άννα
24/02/2017 Κοκολάκη Άννα
03/03/2017 Αθανασιάδης Μάριος
10/03/2017 Αθανασιάδης Μάριος
17/03/2017 Παπαϊωάννου Αντώνης
24/03/2017 Παπαϊωάννου Αντώνης & Κοκολάκη Άννα (επιστροφή 1ης σειράς)
31/03/2017 Παπαϊωάννου Αντώνης & Κοκολάκη Άννα (επιστροφή 1ης σειράς)
07/04/2017 Πορφυράκης Μάνος & Αθανασιάδης Μάριος (επιστροφή 2ης σειράς)
28/04/2017 Μπατσαράς Νίκος & Αθανασιάδης Μάριος (επιστροφή 2ης σειράς)
05/05/2017 Μπατσαράς Νίκος & Αθανασιάδης Μάριος (επιστροφή 2ης σειράς)
12/05/2017 Μπατσαράς Νίκος
19/05/2017 Λουκάκης Μιχάλης & Πορφυράκης Μάνος (επιστροφή 3ης σειράς)
26/05/2017 Λουκάκης Μιχάλης & Πορφυράκης Μάνος (επιστροφή 3ης σειράς)
02/06/2017 Όλοι οι βοηθοί - Επίλυση αποριών
09/06/2017 Όλοι οι βοηθοί - Λουκάκης Μιχάλης (επιστροφή 4ης σειράς)
16/06/2017 Λουκάκης Μιχάλης (επιστροφή 4ης σειράς)


Υπεύθυνοι ασκήσεων και project

Θεωρητικές ασκήσεις Υπεύθυνος βοηθός Προθεσμία παράδοσης Προβλεπόμενη προθεσμία διόρθωσης
1ο set Κοκολάκη Άννα 28/02/2017 20/03/2017
2ο set Αθανασιάδης Μάριος 13/03/2017 07/04/2017
3ο set Πορφυράκης Μάνος 24/04/2017 15/05/2017
4ο set Λουκάκης Μιχάλης 29/05/2017 07/06/2017


Project Υπεύθυνος βοηθός Προθεσμία παράδοσης Προθεσμία δημιουργίας πίνακα εξέτασης Ημερομηνία εξέτασης
1ο μέρος Παπαϊωάννου Αντώνης 03/04/2017 24/04/2017 27-28/04/2017
2ο μέρος Μπατσαράς Νίκος 15/05/2017 24/05/2017 25-26/05/2017