• home
 • people-all
 • studies
 • research
 • announcements
 • links
 • services

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 

 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-16 (ΠΕΡΥΣΙΝΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ)

 

Μπορείτε να δείτε την εγκύκλιο του Υπουργείου που αφορά στις εγγραφές με το νέο σύστημα ηλεκτρονικής προεγγραφής, εδώ.

 

Δόθηκε ΠΑΡΑΤΑΣΗ στις καταληκτικές ημερομηνίες ηλεκτρονικής προεγγραφής και κατάθεσης/αποστολής των δικαιολογητικών εγγραφής. Για να δείτε το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου, πατήστε εδώ.

 

Για να δείτε την ειδική εγκύκλιο που αφορά στις εγγραφές των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής, πατήστε εδώ.

 

 

Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης!

                                   

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου θα ξεκινήσουν την Τρίτη 22/09/2015. Η έναρξη των μαθημάτων είναι ανεξάρτητη από την περίοδο των εγγραφών και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τα παρακολουθήσετε από την αρχή.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ:

Τηλ. : 2810 393500
Fax: 2810 393804
E-mail: ugram@csd.uoc.gr
URL: http://www.csd.uoc.gr/~ugram/

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Γραμματεία Προπτυχιακών Σπουδών - Γραφείο Ε201
Πανεπιστημιούπολη Βουτών
700 13 Ηράκλειο

 

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 11:00πμ - 13:00μμ

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, η εγγραφή των νεοεισαχθέντων στα ΑΕΙ θα γίνει φέτος σε τρία στάδια:

 1. Προεγγραφή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου έως και τα μεσάνυχτα της  24ης/09/2015. Η ηλεκτρονική προεγγραφή είναι υποχρεωτική ακόμα και για όσους καταθέσουν οι ίδιοι αυτοπροσώπως τα διακιολογητικά τους στη Γραμματεία.
 2. Κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Τμήματος έως 28/09/2015 (είτε αυτοπροσώπως,  είτε από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε με ταχυμεταφορά – στην τελευταία περίπτωση πρέπει η υπογραφή στην αίτηση προεγγραφής να φέρει βεβαίωση γνησιότητας).
 3. Έλεγχος των δικαιολογητικών από τη Γραμματεία  και ολοκλήρωση της εγγραφής.

 

Η προαναφερθείσα εγκύκλιος αφορά α) στους εισαγομένους με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β' και β) στους εισαγομένους με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες θα ακολουθήσει ξεχωριστή εγκύκλιος.

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας είναι τα εξής:

 • Η αίτηση προεγγραφής υπογεγραμμένη (με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής στην περίπτωση που αποσταλεί ταχυδρομικώς)
 • Φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης (απολυτήριο Λυκείου ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης)
 • Φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης Πρόσβασης (δεν απαιτείται για επιτυχόντες από ΕΠΑΛ-Α’. Για Βεβαιώσεις από ιδιωτικά Λύκεια βλ. την εγκύκλιο)
 • Τέσσερις φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να αποδεικνύονται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά στοιχεία.

και

 

 • Βεβαίωση Διαγραφής αν φοιτούσατε πριν σε άλλο Τμήμα ή Σχολή
 • Για τους επιτυχόντες με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων πολιτών της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, απαιτείται και βεβαίωση Δήμου των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου, στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι (βλ. εγκύκλιο)

 

Συμπληρωματικά των παραπάνω, θα χρειαστεί να καταθέσετε στη Γραμματεία μας και

 

 1. τη Φόρμα Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή
 2. Το Έντυπο Δήλωσης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών
 3. το Έντυπο Δήλωσης Μαθημάτων Πρώτου Εξαμήνου
 4. Κάποιο αποδεικτικό του αριθμού ΑΜΚΑ (έστω φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας)
 5. όσα αγόρια χρειαστούν πιστοποιητικό για αναβολή στράτευσης, θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία και Πιστοποιητικό Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων (την έκδοση του οποίου μπορείτε να ζητήσετε από τον αρμόδιο Δήμο ή από κάποιο Κ.Ε.Π.), ή κάποιο άλλο επίσημο έγγραφο όπου να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Αρρένων.
 6. το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

 

Τα έντυπα 1, 2, 3, και 6, θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα της Γραμματείας, στα ΕΝΤΥΠΑ (http://www.csd.uoc.gr/studies/documents/all-docs.html). Είναι σημαντικό, για την διευκόλυνση όλων, να τα φέρετε έτοιμα και συμπληρωμένα ώστε να μην υπάρξουν άσκοπες καθυστερήσεις.

 

Δεν απαιτούνται πλέον ιατρικές εξετάσεις.

 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, μπορείτε να ζητήσετε από τη Γραμματεία Βεβαίωση Σπουδών (πιστοποιητικό ότι είστε φοιτητής/τρια), το έντυπο με Οδηγίες Ενεργοποίησης Λογαριασμών Πρόσβασης σε Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, και, τα αγόρια,  μία Βεβαίωση Στρατολογίας για την αναβολή της στράτευσης.

Θα χρειαστεί στη συνέχεια να φροντίσετε το συντομότερο δυνατόν για την ενεργοποίηση των λογαριασμών σας. Επιπλέον πληροφορίες σχετικές με τους κωδικούς πρόσβασης θα μπορείτε να βρίσκετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://www.csd.uoc.gr/services/useful-info/connection-to-the-university.html)

Αφού ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, θα μπορέσετε να αιτηθείτε ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (http://academicid.minedu.gov.gr/), την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας. Η ταυτότητα αυτή χρησιμοποιείται και ως Δελτίο Μειωμένου Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ) για όσους το δικαιούνται.

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Μέσα στην προθεσμία που θα οριστει, θα πρέπει να καταθέσετε στη Γραμματεία το Έντυπο Δήλωσης Μαθημάτων Πρώτου Εξαμήνου. Στο έντυπο αυτό δηλώνετε τα μαθήματα που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε κατά το πρώτο εξάμηνο των σπουδών σας. Προτείνονται τα μαθήματα του Α' Εξαμήνου του Πρότυπου Προγράμματος Σπουδών, όπως αναφέρονται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος, αλλά μπορείτε να τροποποιήσετε τη δήλωση προσθέτοντας ή/και αφαιρώντας μαθήματα, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανονισμοί του Οδηγού Σπουδών.

Προσοχή : από το επόμενο εξάμηνο τη δήλωση των μαθημάτων  θα την κάνετε εσείς οι ίδιοι ηλεκτρονικά μέσω του Student Web.

Επιγραμματικά, το StudentWeb είναι ένας δικτυακός τόπος όπου οι φοιτητές μπορούν μεταξύ άλλων 

 • να κάνουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις των μαθημάτων  τους κάθε εξάμηνο
 • να έχουν πρόσβαση σε στοιχεία που αφορούν στα μαθήματα που προσφέρονται και στις βαθμολογίες των μαθημάτων στα οποία έχουν εξεταστεί, και
 • να αιτούνται στη Γραμματεία την έκδοση πιστοποιητικών

 


ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η διαδικασία επιλογής/παραλαβής δωρεάν συγγραμμάτων πραγματοποιείται από τους ίδιους τους φοιτητές μέσω της αρμόδιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας ΕΥΔΟΞΟΣ (http://eudoxus.gr/). Σχετικές οδηγίες δίνονται στα πλαίσια του μαθήματος ΗΥ-100 (Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών). Επιπλέον πληροφορίες θα σας κοινοποιούνται από τη Γραμματεία του Τμήματός μας όταν αποστέλλονται οι σχετικές ανακοινώσεις από το Υπουργείο Παιδείας. 

 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ Π.Κ.

Σίτιση / Στέγαση

Για πληροφορίες που αφορούν σε θέματα δωρεάν σίτισης / στέγασης μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας (Κτίριο Διοίκησης Β, τηλ 2810-394888, και 2810-394899). Το γραφείο θα λειτουργεί κατά τη διάρκεια των εγγραφών 9:00 πμ – 3:00 μ.μ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου μας:

http://www.uoc.gr/
[Σπουδές  →  Υποστήριξη Σπουδών  → Φοιτητική Μέριμνα  → Σίτιση, Στέγαση, ..]

 

 

Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών

Στο Πανεπιστήμιό μας λειτουργεί από το 2003 το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών, που σκοπό έχει, μεταξύ άλλων, την ψυχολογική υποστήριξη των φοιτητών/τριών του Ιδρύματος καθώς και τη στήριξη των φοιτητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία του θα βρείτε στην ιστοσελίδα
http://skf.uoc.gr/

 

Θα θέλαμε, επίσης, να σας επισημάνουμε και τα εξής:

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου ορίζεται από το Τμήμα ένας ακαδημαϊκός σύμβουλος για κάθε φοιτητή/τρια. Μπορείτε να απευθύνεστε σε εκείνον/η για συμβουλές και καθοδήγηση για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τις σπουδές σας.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διαβάστε προσεκτικά τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος. Θα ενημερωθείτε μεταξύ άλλων για τα προσφερόμενα μαθήματα, τις προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίου, τον τρόπο υπολογισμού του Μέσου Όρου βαθμολογίας, τις δυνατότητες βελτίωσης βαθμολογίας, και το Πρότυπο Πρόγραμμα Σπουδών. Εκεί θα βρείτε και απαντήσεις για διάφορα άλλα θέματα που πιθανόν να σας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών σας.      
Ο Οδηγός Σπουδών είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος.


Όσον αφορά στη λειτουργία της Γραμματείας, σημειώστε ότι:

 • Οι αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών γίνονται κυρίως ηλεκτρονικά μέσω StudentWeb. Τα πιστοποιητικά τα παραλαμβάνετε από τη Γραμματεία την επόμενη εργάσιμη μέρα. Δεν γίνεται ηλεκτρονική αποστολή πιστοποιητικών.
 • Σε μεγάλο βαθμό η επικοινωνία της Γραμματείας με τους φοιτητές του Τμήματος γίνεται μέσω e-mail. Είναι σημαντικό να ελέγχετε συχνά την θυρίδα σας στο csd.uoc.gr. Έχετε υπόψη σας ότι στα μηνύματα που φτάνουν στη θυρίδα της Γραμματείας, δεν είναι αυτόματη η αναγνώριση της ταυτότητας του αποστολέα, ακόμα και όταν η διεύθυνσή του είναι στο csd.uoc.gr. Για τον λόγο αυτόν  κρίνεται απαραίτητο, κάθε φορά που θα απευθύνεστε στη Γραμματεία μέσω e-mail, να αναφέρετε το όνομα σας.

 

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με κάποια από τα πλέον συνηθισμένα θέματα που σχετίζονται με τη Γραμματεία, θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας, στις "Γενικές Πληροφορίες".

 

Για τη διαδικασία αξιολόγησης των μαθημάτων που θα παρακολουθήσετε κατα τη διάρκεια των σπουδών σας, παρακαλούμε δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μονάδας Διασφάλισης της Ποιότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΜΟ.ΔΙ.Π. Π.Κ.) (https://www.modip.uoc.gr/el/content/assesment).

 

Είμαστε στη διάθεση σας για οτιδήποτε χρειαστείτε.

 

Καλή αρχή!

 

 

 

 
 (44)
 (45)