• home
 • people-all
 • studies
 • research
 • announcements
 • links
 • services

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 

 

Οι παρακάτω οδηγίες αφορούσαν στο ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Το κείμενο παραμένει για ενημέρωσή σας και θα επικαιροποιηθεί μετά την κοινοποίηση στη Γραμματεία μας της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας για το ακαδ. έτος 2015-2016. 

Έχετε υπόψη σας όμως ότι, ανεξάρτητα από τις εγγραφές, τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 21/09/2015, και είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να τα παρακολουθήσετε από την αρχή.

 

 

 

Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

                                   

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ :  15  – 26 Σεπτεμβρίου 2014. 

 

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται  από 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. Παρακαλείστε να κρατάτε μαζί σας συμπληρωμένα όλα τα σχετικά έντυπα που θα χρειαστεί να καταθέσετε μαζί με τα δικαιολογητικά εγγραφής. Τα έντυπα αυτά μπορείτε να τα βρείτε και στην ιστοσελίδα της Γραμματείας, στο φάκελο "Εντυπα" (βλ αριστερό menu).

 

 

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου, τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου για το 2014-15 θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 22/09/2014 και θα τελειώσουν την Παρασκευή 19/12/2014. Η έναρξη των μαθημάτων είναι ανεξάρτητη από την περίοδο των εγγραφών.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ:

Τηλ. : 2810 393500
Fax: 2810 393804
E-mail: ugram@csd.uoc.gr
URL: http://www.csd.uoc.gr/~ugram/

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Γραμματεία Προπτυχιακών Σπουδών - Γραφείο Ε201
Πανεπιστημιούπολη Βουτών
700 13 Ηράκλειο

 


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να έχετε «κατεβάσει» από την ιστοσελίδα της Γραμματείας τα σχετικά έντυπα και να τα κρατάτε μαζί σας συμπληρωμένα, ώστε να μην υπάρξουν άσκοπες καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια της εγγραφής

 

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να τα καταθέσετε στη Γραμματεία εσείς οι ίδιοι ή κάποιο νομίμως εξουσιοδοτημένο από εσάς πρόσωπο, και είναι τα παρακάτω:

 

 1. Αίτηση εγγραφής
 2. Τίτλος απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης (φωτοαντίγραφο).
 3. Φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης Πρόσβασης (που δίνεται από το Λύκειο)
 4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνετε ότι δεν είστε εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
  Οι νεοεισαχθέντες φοιτητές οι οποίοι φοιτούσαν πριν σε άλλη Σχολή θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσουν  Βεβαίωση Διαγραφής από το Τμήμα στο οποίο φοιτούσαν.
 5. Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
 6. Φωτοτυπία της αστυνομικής σας ταυτότητας
 7. Τα αγόρια, που θα χρειαστούν πιστοποιητικό για αναβολή στράτευσης, θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία και Πιστοποιητικό Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων (την έκδοση του οποίου μπορείτε να ζητήσετε από τον αρμόδιο Δήμο ή από κάποιο Κ.Ε.Π.), ή κάποιο άλλο επίσημο έγγραφο όπου να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Αρρένων.
 8. Το Έντυπο Δήλωσης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών
 9. Το Έντυπο της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος
 10. Κάποιο αποδεικτικό του αριθμού ΑΜΚΑ (έστω φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας)

 

Σημείωση: τα έντυπα της Αίτησης, της Υπεύθυνης Δήλωσης, της Δήλωσης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών, καθώς και το Έντυπο της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα της Γραμματείας, στα ΕΝΤΥΠΑ (http://www.csd.uoc.gr/studies/documents/all-docs.html).

 

Δεν απαιτούνται πλέον ιατρικές εξετάσεις. Κατά την προσέλευσή σας για την εγγραφή, θα πρέπει να έχετε μαζί σας την αστυνομική σας ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά σας στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.

 

 

Οι επιτυχόντες με τις ειδικές κατηγορίες των Ελλήνων πολιτών της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, των αλλοδαπών-αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών-λών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής, θα χρειαστεί να προσκομίσουν κάποια επιπλέον δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην εγκύκλιο υπ’αρ. Φ251/139377/Β6/4-09-2014 του Υπουργείου Παιδείας, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στις Ανακοινώσεις.

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Κατά την εγγραφή σας θα πάρετε από τη Γραμματεία το Έντυπο Δήλωσης Μαθημάτων  το οποίο θα πρέπει να καταθέσετε στη Γραμματεία, αν όχι με την εγγραφή σας, το αργότερο εντός της προθεσμίας που θα ορισθεί. Στο έντυπο αυτό δηλώνετε τα μαθήματα που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε κατά το πρώτο εξάμηνο των σπουδών σας. Προτείνονται τα μαθήματα του Α' Εξαμήνου του Πρότυπου Προγράμματος Σπουδών, όπως αναφέρονται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος, αλλά μπορείτε να τροποποιήσετε τη δήλωση προσθέτοντας ή/και αφαιρώντας μαθήματα, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανονισμοί του Οδηγού Σπουδών.

Προσοχή : από το επόμενο εξάμηνο τη δήλωση των μαθημάτων  θα την κάνετε εσείς οι ίδιοι ηλεκτρονικά μέσω Student Web.

Επιγραμματικά, το StudentWeb είναι ένας δικτυακός τόπος όπου οι φοιτητές μπορούν μεταξύ άλλων 

 • να κάνουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις των μαθημάτων  τους κάθε εξάμηνο
 • να έχουν πρόσβαση σε στοιχεία που αφορούν στα μαθήματα που προσφέρονται και στις βαθμολογίες των μαθημάτων στα οποία έχουν εξεταστεί, και
 • να αιτούνται στη Γραμματεία την έκδοση πιστοποιητικών

 


ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η διαδικασία επιλογής/παραλαβής δωρεάν συγγραμμάτων πραγματοποιείται από τους ίδιους τους φοιτητές μέσω της αρμόδιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας ΕΥΔΟΞΟΣ (http://eudoxus.gr/). Σχετικές οδηγίες δίνονται στα πλαίσια του μαθήματος ΗΥ-100 (Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών). Επιπλέον πληροφορίες θα σας κοινοποιούνται από τη Γραμματεία του Τμήματός μας όταν αποστέλλονται οι σχετικές ανακοινώσεις από το Υπουργείο Παιδείας. 

 

 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Με την εγγραφή σας, θα πάρετε από τη Γραμματεία μία Βεβαίωση Σπουδών (πιστοποιητικό ότι είστε φοιτητής/τρια), ένα έντυπο με Οδηγίες Ενεργοποίησης Λογαριασμών Πρόσβασης σε Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, και, τα αγόρια,  μία Βεβαίωση Στρατολογίας για την αναβολή της στράτευσης.

Θα χρειαστεί στη συνέχεια να φροντίσετε το συντομότερο δυνατόν για την ενεργοποίηση των λογαριασμών σας. Επιπλέον πληροφορίες σχετικές με τους κωδικούς πρόσβασης θα μπορείτε να βρίσκετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://www.csd.uoc.gr/services/useful-info/connection-to-the-university.html)

Αφού ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, θα μπορέσετε να αιτηθείτε ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (http://academicid.minedu.gov.gr/), την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας. Η ταυτότητα αυτή χρησιμοποιείται και ως Δελτίο Μειωμένου Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ) για όσους το δικαιούνται.

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ Π.Κ.

Σίτιση / Στέγαση

Για πληροφορίες που αφορούν σε θέματα δωρεάν σίτισης / στέγασης μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας (Κτίριο Διοίκησης Β, τηλ 2810-393183, και 2810-394888). Το γραφείο θα λειτουργεί κατά τη διάρκεια των εγγραφών 9:00 πμ – 13:00 μ.μ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου μας:

http://www.uoc.gr/
[Σπουδές  →  Υποστήριξη Σπουδών  → Φοιτητική Μέριμνα  → Σίτιση, Στέγαση, ..]

 

 

Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών

Στο Πανεπιστήμιό μας λειτουργεί από το 2003 το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών, που σκοπό έχει, μεταξύ άλλων, την ψυχολογική υποστήριξη των φοιτητών/τριών του Ιδρύματος καθώς και τη στήριξη των φοιτητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία του θα βρείτε στην ιστοσελίδα
http://skf.uoc.gr/

 

Θα θέλαμε, επίσης, να σας επισημάνουμε και τα εξής:

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου ορίζεται από το Τμήμα ένας ακαδημαϊκός σύμβουλος για κάθε φοιτητή/τρια. Μπορείτε να απευθύνεστε σε εκείνον/η για συμβουλές και καθοδήγηση για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τις σπουδές σας.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διαβάστε προσεκτικά τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος. Θα ενημερωθείτε μεταξύ άλλων για τα προσφερόμενα μαθήματα, τις προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίου, τον τρόπο υπολογισμού του Μέσου Όρου βαθμολογίας, τις δυνατότητες βελτίωσης βαθμολογίας, και το Πρότυπο Πρόγραμμα Σπουδών. Εκεί θα βρείτε και απαντήσεις για διάφορα άλλα θέματα που πιθανόν να σας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών σας.      
Ο Οδηγός Σπουδών είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος.


Όσον αφορά στη λειτουργία της Γραμματείας, σημειώστε ότι:

 • Οι αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών γίνονται κυρίως ηλεκτρονικά μέσω StudentWeb. Τα πιστοποιητικά τα παραλαμβάνετε από τη Γραμματεία την επόμενη εργάσιμη μέρα. Δεν γίνεται ηλεκτρονική αποστολή πιστοποιητικών.
 • Σε μεγάλο βαθμό η επικοινωνία της Γραμματείας με τους φοιτητές του Τμήματος γίνεται μέσω e-mail. Είναι σημαντικό να ελέγχετε συχνά την θυρίδα σας στο csd.uoc.gr. Έχετε υπόψη σας ότι στα μηνύματα που φτάνουν στη θυρίδα της Γραμματείας, δεν είναι αυτόματη η αναγνώριση της ταυτότητας του αποστολέα, ακόμα και όταν η διεύθυνσή του είναι στο csd.uoc.gr. Για τον λόγο αυτόν  κρίνεται απαραίτητο, κάθε φορά που θα απευθύνεστε στη Γραμματεία μέσω e-mail, να αναφέρετε το όνομα σας.


Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με κάποια από τα πλέον συνηθισμένα θέματα που σχετίζονται με τη Γραμματεία, θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας, στις "Γενικές Πληροφορίες".

 

Είμαστε στη διάθεση σας για οτιδήποτε χρειαστείτε.

 

Καλή αρχή!

 

 

 

 
 (44)
 (45)