open menu
Επικοινωνία
Πληροφορίες για τους νεοεισαχθέντες φοιτητές
A+
A-
Η παρούσα σελίδα θα επικαιροποιείται κατά διαστήματα με τις νέες πληροφορίες που θα προκύπτουν  κατά την περίοδο των εγγραφών. Τελευταία ενημέρωση σελίδας  : 21/09/2017  10:45 πμ.

 
Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης!
 
 
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 25/09/2017. Η έναρξη των μαθημάτων είναι ανεξάρτητη από την περίοδο των εγγραφών και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να  παρακολουθήσετε τα μαθήματα από την αρχή.

Το πρόγραμμα μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου θα το βρείτε εδώ. Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του 2017-18 που αφορά στη Σχολή μας (ημερομηνίες μαθημάτων, εξετάσεων, ..) θα το βρείτε εδώ.
 
 
 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ
 
Δείτε εδώ το ΦΕΚ 2774/2-9-16 όπου καθορίζεται ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μετά από συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου (4/9/2017) του Υπουργείου Παιδείας: "η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2017 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από Τρίτη 5 έως και Πέμπτη 14  Σεπτεμβρίου 2017". Η εγγραφή θα γίνει σε πρώτη φάση στις παραπάνω ημερομηνίες ηλεκτρονικά, στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, και θα ολοκληρωθεί σε δεύτερη φάση στις Γραμματείες των Τμημάτων. Για το Τμήμα μας η περίοδος παραλαβής κωδικών θα είναι 22-29/09/2017. Δείτε το πλήρες Δ.Τ. εδώ.

Το Δελτίο Τύπου (6/9/2017) του Υπουργείου που αφορά στην ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην Γ'βάθμια εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία Ελλήνων Πολιτών Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης, θα το βρείτε εδώ.
 
Διαδικασία ολοκλήρωσης εγγραφής στο Τμήμα (παραλαβή κωδικών):
Σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σύντομα από το Τμήμα, θα κληθείτε (είτε εσείς είτε κάποιο νομίμως εξουσιοδοτημένο από εσάς πρόσωπο) να παρουσιαστείτε στη Γραμματεία μας με
 • την ταυτότητά σας (ή διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύονται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά στοιχεία)
 • μία φωτοτυπία της ταυτότητας (ή του ισοδύναμου εγγράφου)
 • δύο φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας, και
 • τη Βεβαίωση Διαγραφής (αφορά αποκλειστικά σε σε φετινούς επιτυχόντες που ήταν πέρυσι εγγεγραμμένοι σε άλλο Τμήμα ή Σχολή και έχουν ήδη ολοκληρώσει οι ίδιοι τη διαδικασία διαγραφής τους από το προηγούμενο Τμήμα εγγραφής τους)

Η Γραμματεία μας θα σας δώσει
 • δύο Βεβαιώσεις Σπουδών (πιστοποιητικό ότι είστε φοιτητής/τρια) με τον Α.Μ. (Αριθμό Μητρώου) σας
 • το έντυπο με τους κωδικούς σας και οδηγίες ενεργοποίησης
 • μία Βεβαίωση Στρατολογίας (στα αγόρια που πρόκειται να αιτηθούν αναβολή στράτευσης)
 • βασικό έντυπο πληροφοριακό υλικό.

Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει και εξ'αποστάσεως μέσω ΚΕΠ.

Εσείς στη συνέχεια θα χρειαστεί να ενεργοποιήσετε ηλεκτρονικά τους λογαριασμούς σας. Επιπλέον πληροφορίες σχετικές με τους κωδικούς πρόσβασης μπορείτε να βρίσκετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος (Ψηφιακές Υπηρεσίες).
Αφού ενεργοποιήσετε τους λογαριασμούς σας θα μπορέσετε να αιτηθείτε ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (http://academicid.minedu.gov.gr/), την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας. Η ταυτότητα αυτή πιστοποιεί τη φοιτητική σας ιδιότητα και χρησιμοποιείται και ως Δελτίο Μειωμένου Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ) για όσους το δικαιούνται.
Επίσης θα μπορέσετε να κάνετε αίτηση στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας για δωρεάν σίτιση/στέγαση, εφόσον το δικαιούστε (βλ παρακάτω).
 
E-MAIL
Διεύθυνση e-mail στο csd.uoc.gr δίνεται στους φοιτητές από τους υπεύθυνους συστημάτων του Τμήματος. Σχετικές πληροφορίες - οδηγίες δίνονται στα πλαίσια του μαθήματος ΗΥ-100 (Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών). Παρακαλείστε η μέσω e-mail επικοινωνία σας με το Τμήμα να γίνεται πάντα από αυτή τη διεύθυνση, με την αναφορά του ονόματος σας.
 
 
ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Κάθε ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από δύο εξάμηνα. Στην αρχή κάθε εξαμήνου υποχρεούστε να δηλώνετε ηλεκτρονικά τα μαθήματα τα οποία σκοπεύετε να παρακολουθήσετε και στα οποία επιθυμείτε να εξεταστείτε. Για το πρώτο εξάμηνο των σπουδών σας, η δήλωση των μαθημάτων σας θα γίνει αυτόματα από τη Γραμματεία, και θα συμπεριλαμβάνει τα μαθήματα του Α' Εξαμήνου του Πρότυπου Προγράμματος Σπουδών, όπως αναφέρονται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος (δηλ τα μαθήματα:ΗΥ-100 «Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών», ΗΥ-120 «Ψηφιακή Σχεδίαση», ΗΥ-110 «Απειροστικός Λογισμός Ι», ΗΥ-112 «Φυσική Ι» και ΗΥ-108 «Αγγλικά Ι»). Σε περίπτωση που  επιθυμείτε να παρακολουθήσετε (και) άλλα μαθήματα, δεδομένου ότι η «Φυσική Ι» είναι μάθημα επιλογής, θα πρέπει να ενημερώσετε έγκαιρα τη Γραμματεία μας.
Επίσης: υπάρχει δυνατότητα απαλλαγής από τα «Αγγλικά Ι» και «Αγγλικά ΙΙ», για τους κατόχους “Proficiency” μετά από placement test και σε συνεννόηση με την διδάσκουσα.

 Προσοχή : από το επόμενο εξάμηνο τη δήλωση των μαθημάτων  θα την κάνετε εσείς οι ίδιοι ηλεκτρονικά μέσω του Student Web.
 
Επιγραμματικά, το StudentWeb είναι ένας δικτυακός τόπος όπου οι φοιτητές μπορούν μεταξύ άλλων 
 • να κάνουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις των μαθημάτων  τους κάθε εξάμηνο
 • να έχουν πρόσβαση σε στοιχεία που αφορούν στα μαθήματα που προσφέρονται και στις βαθμολογίες των μαθημάτων στα οποία έχουν εξεταστεί, και
 • να αιτούνται στη Γραμματεία την έκδοση πιστοποιητικών
 

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
Όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές που εγγράφονται στο Τμήμα για απόκτηση πρώτου ή δεύτερου πτυχίου, δικαιούνται δωρεάν συγγράμματα μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ΕΥΔΟΞΟΣ. Η διαδικασία επιλογής των συγγραμμάτων πραγματοποιείται από τους ίδιους τους φοιτητές μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΥΔΟΞΟΣ (http://eudoxus.gr/). Σχετικές οδηγίες δίνονται στα πλαίσια του μαθήματος ΗΥ-100 "Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών". Επιπλέον πληροφορίες θα σας κοινοποιούνται από τη Γραμματεία του Τμήματός μας όταν αποστέλλονται οι σχετικές ανακοινώσεις από το Υπουργείο Παιδείας. 
 
 
ΣΙΤΙΣΗ - ΣΤΕΓΑΣΗ
Στο κτίριο του φοιτητικού κέντρου λειτουργεί εστιατόριο για όλους τους φοιτητές. Για τους δικαιούμενους, η σίτιση είναι δωρεάν. Επίσης για περιορισμένο αριθμό φοιτητών, μετά από αίτηση και βάσει κριτηρίων, διατίθεται δωρεάν στέγαση στη φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου στη Λ. Κνωσού.

Αρμόδιο για τα θέματα σίτισης / στέγασης είναι το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας (Κτίριο Διοίκησης Β, τηλ 2810-394888, και 2810-394899). Το γραφείο θα λειτουργεί κατά τη διάρκεια των εγγραφών 9:00 πμ – 3:00 μ.μ. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα του Γραφείου Φοιτητικής Μέριμνας: http://www.merimna.uoc.gr/

Σημείωση: οι πρωτοετείς μπορούν να κάνουν αίτηση για δωρεάν σίτιση/στέγαση μόνο μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο Τμήμα και την παραλαβή των κωδικών τους, σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν από το γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας.
 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Στο Πανεπιστήμιό μας λειτουργεί από το 2003 το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών, που σκοπό έχει, μεταξύ άλλων, την ψυχολογική υποστήριξη των φοιτητών/τριών του Ιδρύματος αλλά και τη στήριξη των φοιτητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (όπως πχ ιδιαίτερες εξετάσεις λόγω δυσλεξίας). Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη στήριξης, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην υπεύθυνη του Συμβουλευτικού Κέντρου. Περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία του καθώς και στοιχεία επικοινωνίας θα βρείτε στην ιστοσελίδα
http://skf.uoc.gr/
 
 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου ορίζεται από το Τμήμα ένας ακαδημαϊκός σύμβουλος για κάθε φοιτητή/τρια. Μπορείτε να απευθύνεστε σε εκείνον/η για συμβουλές και καθοδήγηση για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τις σπουδές σας.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Για τη διαδικασία αξιολόγησης των μαθημάτων που θα παρακολουθήσετε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μονάδας Διασφάλισης της Ποιότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΜΟ.ΔΙ.Π. Π.Κ.) (https://www.modip.uoc.gr/el/content/assesment)
 
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διαβάστε προσεκτικά τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος. Θα ενημερωθείτε μεταξύ άλλων για τα προσφερόμενα μαθήματα, τις προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίου, τον τρόπο υπολογισμού του Μέσου Όρου βαθμολογίας, τις δυνατότητες βελτίωσης βαθμολογίας, και το Πρότυπο Πρόγραμμα Σπουδών. Εκεί θα βρείτε και απαντήσεις για διάφορα άλλα θέματα που πιθανόν να σας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών σας.      
Ο Οδηγός Σπουδών είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος.


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Όσον αφορά στη λειτουργία της Γραμματείας, σημειώστε ότι:
 • Οι αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών γίνονται κυρίως ηλεκτρονικά μέσω StudentWeb. Τα πιστοποιητικά τα παραλαμβάνετε από τη Γραμματεία την επόμενη εργάσιμη μέρα. Δεν γίνεται ηλεκτρονική αποστολή πιστοποιητικών.
 • Σε μεγάλο βαθμό η επικοινωνία της Γραμματείας με τους φοιτητές του Τμήματος γίνεται μέσω e-mail. Είναι σημαντικό να ελέγχετε συχνά την θυρίδα σας στο csd.uoc.gr. Έχετε υπόψη σας ότι στα μηνύματα που φτάνουν στη θυρίδα της Γραμματείας, δεν είναι αυτόματη η αναγνώριση της ταυτότητας του αποστολέα, ακόμα και όταν η διεύθυνσή του είναι στο csd.uoc.gr. Για τον λόγο αυτόν  κρίνεται απαραίτητο, κάθε φορά που θα απευθύνεστε στη Γραμματεία μέσω e-mail, να αναφέρετε το όνομα σας.
 
Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με κάποια από τα πλέον συνηθισμένα θέματα που σχετίζονται με τη Γραμματεία, θα βρείτε και στην ιστοσελίδα μας, στις "Γενικές Πληροφορίες".
 
 
Είμαστε στη διάθεση σας για οτιδήποτε χρειαστείτε.
 
Καλή αρχή!
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ:
Τηλ. : 2810 393500
Fax: 2810 393804
E-mail: ugram@csd.uoc.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών
Γραμματεία Προπτυχιακών Σπουδών - Γραφείο Ε201
Πανεπιστημιούπολη Βουτών
700 13 Ηράκλειο
 
Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 11:00πμ - 13:00μμ
(Κατά την περίοδο των εγγραφών, 22-29/09/2017, η Γραμματεία θα εξυπηρετεί 9:30-14:00)